Dopisovanie dátumov, mien a obnova farby písma

Poskytujeme aj službu dopísania dátumu, mena na pomníku. Volajte na číslo 0948 791 789. 

Na uvedenom telefónnom čísle, si môžete objednať obnovenie farby písma na pomníku.